Kaupang Kapital erbjuder finansiell rådgivning till privatpersoner och företag. Vi kan se över befintliga placeringar eller se på alternativ för överlikviditet. Hos oss ser vi det personliga mötet som det grundläggande i vårt samarbete. Vi har inga egna produkter, men har friheten att välja placeringar från ett stort antal olika fondbolag och produktbolag.

Via våra samarbetspartners har vi tillgång till ett stort antal olika fonder och strukturerade produkter. Friheten för våra kunder att kunna välja olika fondförvaltare och produktbolag är viktig för oss. För att vara framgångsrik i sina placeringar så är vi övertygade om att det gäller att vara aktiv i sitt sparande.

I vårt jobb ingår också att löpande utvärdera de fonder och placeringar som finns på marknaden för att försöka skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder. Personliga möten med våra kunder flera gånger om året ser vi som en naturlig del av vårt kundsamarbete.