Som anknutet ombud hos Garantum har vi samarbeten med flertalet aktörer i branschen vad gäller fonder och strukturerade produkter.