Som anknutet ombudtill Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB har vi samarbeten med flertalet aktörer i branschen vad gäller fonder och strukturerade produkter.