Kaupang Kapital Förmögenhetsförvaltning AB

Södra Långgatan 2
392 32 Kalmar
0732 55 91 18
brian@kaupangkapital.se